Zpracování vína

Příjem hroznů přechází přes digitální váhu. Mletí hroznů probíhá na odstopkovači, kde nastavujeme podle typu hroznu vzdálenost válců. Záleží, zda je chceme podrtit či nechat celé s ohledem na teplotu, skladování a maceraci. Následně jde rmut do jednoho ze tří poloautomatických lisů Enoveneta. Dva jsou zcela uzavřené, vhodné pro lisování bílých hroznů a jeden polootevřený, který nám umožňuje lisovat hrozny pro výrobu červeného vína, kdy je žádoucí mikro-oxidace.

 
technologie-zpracovani-velke-bilovice.png
 

Kapacita venkovního lisu na červené víno je 7.500 l. Červené víno před lisováním nakvašujeme buď v ležatých roto-tancích, které zajistí požadovaná barviva a taniny nebo v pístových vinifikátorech, které pracují na bází teplotně řízeného vyluhování matolinového koláče.Bílé hrozny jdou rovnou do lisů. Vše je řízeno pomocí teplotních regulací.

Pro zbavení nečistot, prachových částic se meziprodukt odkaluje přes odkalovací ventily. Průběh kvašení je tak příjemný, pozvolný a dosahujeme vyššího aroma a kvality. Meziprodukt přechází nerezovým, dokonale sanitovaným potrubím do další fáze.